33 Piesza Pielgrzymka Rodzin do Krypna dobiegła szczęśliwie do końca.
Uczestniczyło w niej 50 grup parafialnych ze swoimi kapłanami - 72, razem z poszczególnym grupami pielgrzymował biskup Henryk Ciereszko, 3 diakonów, 25 sióstr zakonnych, 30 harcerzy.
Najmłodszy pielgrzym to 3,5 miesięczny Franio ( serdeczne podziękowania rodzicom)
Najstarszy pielgrzym miał 83 lata.
Mszę św. celebrował ks. Abp Edward Ozorowski.
Pieszych pielgrzymów było ok. 7,5 tys. osób, zaś w Sanktuarium uczestniczył we Mszy św. około 10 tys. pątników.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki tj. Policji, Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, burmistrzom Dobrzyniewa i Krypna, pilotowi i służbom pilota, Zakonowi Matlańskiemu oraz Harcerzom za opiekę medyczną.
Podziękowania kieruję  ks. Arcybiskupowi Edwardowi oraz biskupowi Henrykowi za pielgrzymowanie, celebrowanie Eucharystii oraz życzliwość. Księżom Proboszczom Dobrzyniewa i Pogorzałk za przyjęcie pielgrzymów podczas odpoczynku, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium w Krypnie - Grzegorzowi Bułtruczukowi za przyjęcie pielgrzymów, wszelką życzliwość, Księżom, Siostom Zakonnym, Księżom Diakonom, klerykom za wasze świadectwo wiary, zaangażowanie.
Wam wszystkim drodzy Pielgrzymi za wasze świadectwo wiary, modlitwę, życzliwość...Niech to wszystko co było udziałem wspólnego pielgrzymowania przyjmie Bóg Wszechmogący za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia, a owoce trudu niech będą dla nas umocnieniem i nadzieją
Zapraszam na wspólne pielgrzymowanie w następnym roku
Mężczyzn i młodzieńców - 5 maja 2018r.
34 PPR - 8 września 2018r
Pax Christi

ks. Marek Kanclerz